Natuurpunt Zemst
Kleine Barebeek

Kleine Barebeek

 15 ha graslanden, ruigte en natte natuur

Giften zijn welkom op rekening

BE56 2930 2120 7588     

 van Natuurpunt vzw

met de vermelding

   

9970 Kleine Barebeek

Het verhaal van ons natuurgebied Kleine Barebeek begint iets meer dan 15 jaar geleden, toen we startten met de inventarisatie van een poel op een hooiland van Erik. Wat later namen we de percelen hooiland (2.5 ha) in beheer, via een beheeroverkomst. 


Zelf maakten we dan afspraken met landbouwer Lieven om via gebruiksovereenkomsten de percelen te maaien. Het maaisel dient als voedsel voor de koeien van Lieven. Een win-win-situatie want de hooilanden worden gemaaid en het maaisel gaat niet verloren.


Daarna kwam de vraag van buurman Filip om ook zijn hooilanden (1.8 ha) te beheren.


In 2010 kwam er een erfpachtovereenkomst met het OCMW van Mechelen, waarbij zowat 300 ha bos in de regio Mechelen onder het beheer van Natuurpunt kwam. Voor ons gebied langs de Barebeek kwam er daardoor een bosje langs de Balkvoetweg (0.87 ha) en een bosje langs de Ambroossteenweg ( 0.5 ha) bij.


In 2020 konden we een natte ruigte van 3,2 ha, na een aantal jaren bijzonder huur van het OCMW van Mechelen, uiteindelijk verwerven.


Ook met buurman Bruno sloten we een beheerovereenkomst voor bijna 0.8 ha hooiland.


Intussen lopen er onderhandelingen met Aquafin om een perceel van 1.2 ha, dat onze percelen grenst, te beheren.


In de zomer van 2022 konden we een akker van 4,11 ha aankopen in de Barebeekvallei in Hofstade. De akker ligt aan de Vinkebrug en langs Voetweg 45. Aan de Vinkebrug splitst de Barebeek en loopt langs drie zijden van onze nieuwe aankoop.


Verderop grenst het perceel aan onze ruigte Kleine Barebeek .  Aangezien het hele gebied niet ver van Mechelen en het Mechels Broek ligt, kan het meegenomen worden in het Lifeproject "Wetland4Cities" en kunnen we voor de akker 'mee-surfen' op de hydrologische studie van dit project.


Van 2022 tot 2027 loopt er een Europees LIFE-project voor het Mechels Broek en de omliggende gebieden, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij( VMM), Stad Mechelenen Pidpa. Daardoor kan er in totaal 320 ha wetlands hersteld worden in de Barebeekvallei (Natuurpunt), de Vrouwvlietvallei (VMM en Natuurpunt) en Den Battelaer (Natuurpunt).


Op basis daarvan kan een project uitgewerkt worden, om delen van het gebied af te graven, om meer plaats te geven aan de Barebeek, kortom meer ruimte voor water. Zo kan dit een puzzelstukje zijn dat bijdraagt aan het herstel van wetlands, die zo belangrijk zijn voor de sponswerking (waterinfiltratie) in het randstedelijk gebied rond Mechelen.


Op die manier bergen we water, dat na insijpeling de grondwatertafel voedt en voorkomen we ook overstromingen. We weten ondertussen allemaal hoe belangrijk dat is.Wetlands leveren een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering in Vlaanderen: van bescherming tegen overstromingen en waterschaarste tot koolstofopslag en een functie als groene airco in oververhitte stedelijke gebieden.


Daarom behoren wetlands tot de meest waardevolle ecosystemen in Europa. Het zijn bovendien plekken waar duizenden bijzondere planten- en diersoorten zich thuis voelen.


In afwachting van de uitwerking van concrete plannen, is een fondsenwerving gestart, want naast aankoopsubsidies blijft er nog een aanzienlijke restfinanciering.